MEET THE TEAM

TênBanVị trí hoạt độngEmail
Vũ Đức HuyManagementChief Executive Officer[email protected]
Trần Lê Phương ThảoCommunicationCommunication Associate[email protected]
Võ Hào Quang VinhCommunicationCommunication Associate[email protected]
Nguyễn Thị Hoài ThươngCommunicationCommunication Associate[email protected]
Tạ Hồng TrúcHuman ResourceHuman Resource Associate[email protected]
Nguyễn Thu ThảoHuman Resource Human Resource Associate[email protected]
Nguyễn Thị Cẩm TúHuman ResourceHuman Resource Associate[email protected]
Đặng Thị Thảo NguyênHuman Resource Coordinator
Đinh Yến NhiHuman ResourceHuman Resource Associate[email protected]
Lê Kim MinhLogisticsLogistics[email protected]
Bùi Thị Mỹ PhươngLogisticsLogistic Coordinator[email protected]
Nguyễn Hoàng NhiLogisticsLogistics[email protected]
Lương Đình TrườngManagementOverall Manager/ Assistant to CEO[email protected]
Nguyễn Ngọc Lan KhanhProject DevelopmentProject Development Associate[email protected]
Khuất Thị Lan KhanhProject DevelopmentProject Development Associate[email protected]
Nguyễn Thị Kim NgânProject DevelopmentProject Development Associate[email protected]
Cao Thị Thanh BìnhProject DevelopmentProject Development Associate[email protected]
Trương Vũ Huỳnh NhưProject DevelopmentProject Development Coordinator[email protected]
Lê Thị Quỳnh NhưProject DevelopmentProject Development Specialist[email protected]
Dương Phương MaiCommunicationVisual Design Associate[email protected]
Huỳnh Quang VinhVisualVisual Design Specialist[email protected]
Nguyễn Quang VũVisualVisual Design Specialist[email protected]
Trần Vũ Bích NgọcHuman ResourceSenior Human Resource Specialist[email protected]