Ban đối ngoại

External Relation Coordinator

Ban đối ngoại là nhóm phụ trách các hoạt đội ngoại giao của tổ chức với các đơn vị bên ngoài, bao gồm: Các đơn vị tài trợ, các tổ chức đối tác, các dự án thành viên. Tự tin, năng động, toả sáng sẽ giúp ban đối ngoại thực hiện những kế hoạch kết nối ấn tượng cho các hoạt động của YUU Organization trong thời gian tiếp theo.

Đam mê, sáng tạo, nhiệt huyết của họ mang đến cho YUU những dự án độc đáo, mới mẻ. Họ không ngừng tìm hiểu cộng đồng để xác định nhu cầu và tìm hướng giải pháp thông qua các dự án của mình.

Vị trí tuyển dụng: External Relation Coordinator
Bộ phận: Internal Office
Báo cáo cho: Giám đốc điều hành
Loại công việc: Volunteer
Thời gian: 1 mùa (hoặc dài hơn)
Dự kiến tuyển dụng: 1

External Relation Coordinator là người quản lý các hoạt động đối ngoại cho tổ chức với các đơn vị tài trợ cho chương trình. External Relation Coordinator sẽ phụ trách xây dựng và phát triển hình ảnh của tổ chức đến các nhà tài trợ; tìm kiếm các nhà tài trợ tiềm năng và trình bày dự án để kêu gọi sự ủng hộ cho các dự án.

External Relation Coordinator là người chủ động, luôn tìm hiểu những điều mới mẻ để tạo cơ hội phát triển và kết nối tổ chức đến địa phương, khu vực, trong và ngoài nước.

 • Có khả năng giao tiếp lưu loát, thuần thục và tạo hứng khởi trong quá trình dẫn dắt câu chuyện.
 • Khiếu ăn nói duyên dáng là một ưu điểm lớn.
 • Có khả năng lãnh đạo, thấu hiểu năng lực của từng thành viên và có sự sắp xếp công việc cho từng nhân sự phù hợp.
 • Có tầm nhìn bao quát và có khả năng vạch những kế hoạch lâu dài cho sự phát triển của đối ngoại và tổ chức.
 • Tự tin, năng động, không sợ hãi trước đám đông, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thử thách,
 • Tìm kiếm, tiếp cận, gặp gỡ và kết nối với các nhà tài trợ – hợp tác với các bên liên quan.
 • Thực hiện các công việc hành chính và tài chính liên quan đến tài trợ và hợp tác với nhà tài trợ.
 • Chịu trách nhiệm xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa YUU Organization và các bên liên quan.
 • Đại diện cho YUU Organization tham dự các sự kiện NPO / NGO, Club Fair, hội thảo, thuyết trình, chia sẻ thông tin…
 • Bất kỳ nhiệm vụ nào khác phù hợp với tổ chức.
 • Tìm kiếm và theo đuổi các cơ hội để tổ chức có thể kết nối đến các phạm vi lớn hơn và đóng vai trò là người đại diện cho Giám đốc điều hành.
 • Giải quyết các xung đột, mâu thuẫn về lợi ích với nhà tài trợ và các sự kiện hậu “khủng hoảng.”
 • Nhận được giấy chứng nhận từ YUU Organization (hoàn thành ít nhất 80% công việc)
 • Phát triển các kĩ năng về giao tiếp, kết nối, mở rộng quan hệ và làm việc với cộng đồng.
 • Xác định khả năng của bản thân và khám phá ưu nhược điểm để hoàn thiện và khắc phục.
 • Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
 • Có kiến thức về hoạt động xã hội và các lĩnh vực liên quan.
 • Phát triển các mối quan hệ xã hội, mở rộng phạm vi liên lạc.
 • Gặp gỡ các anh chị có nhiều kinh nghiệm và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực hoạt động xã hội.
 • Học tập và rèn luyện những kĩ năng mềm.
 • Tham gia vào quá trình cùng xây dựng và phát triển văn hoá của YUU Organization.