Ban nội dung

Event Developer

Ban nội dung là nhóm lên ý tưởng, xây dựng và phát triển nội dung cho các dự án của YUU Organization. Đam mê, sáng tạo, nhiệt huyết của họ mang đến cho YUU những dự án độc đáo, mới mẻ. Họ không ngừng tìm hiểu cộng đồng để xác định nhu cầu và tìm hướng giải pháp thông qua các dự án của mình.

Vị trí tuyển dụng: Event Developer
Bộ phận: Internal Office
Báo cáo cho: Điều phối viên ban nội dung
Loại công việc: Volunteer
Thời gian: 1 mùa (hoặc dài hơn)
Dự kiến tuyển dụng: 2-4

Event Developer là người tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển dự án. Họ có thể là thành viên của tổ chức hoặc tình nguyện viên fulltime/ parttime trong một thời gian ngắn. Vai trò của thành viên có thể khác nhau tùy theo từng dự án và năng lực của mỗi thành viên. 

Thành viên tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển dự án, đóng góp bằng việc đưa ra ý tưởng, hoàn thiện ý tưởng, phản biện ý tưởng trên tinh thần bình đằng – đồng kiến tạo – hợp tác với tất cả thành viên trong ban.

 • Đam mê và yêu thích với các hoạt động xã hội, đặc biệt là các hoạt động hướng đến giới trẻ.
 • Có khả năng sáng tạo, xây dựng và phát triển ý tưởng.
 • Tham gia vào quá trình xây dựng dự án tích cực thông qua việc tìm hiểu nhu cầu cộng đồng.
 • Khả năng phân tích dữ liệu, tổng hợp và chọn lọc thông tin từ các tài liệu nghiên cứu là một lợi thế.
 • Khả năng Anh ngữ tốt là một lợi thế.
 • Tham gia xuyên suốt vào quá trình thực hiện dự án.
 • Đóng góp cho mục tiêu chung của dự án
 • Hoàn thành công việc cá nhân được giao
 • Cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên môn
 • Làm việc với đối tượng thụ hưởng để xác định và đáp ứng nhu cầu 
 • Xây dựng sản phẩm (visible)
 • Tham gia vào các buổi họp định kỳ (Work Meeting) và Reflection Section (có thể diễn ra trong Seasonal/ Monthly hoặc Work Meeting.)
 • Hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.
 • Có trách nhiệm với công việc của bản thân và cả nhóm.
 • Cân bằng thời gian để hoàn thành công việc được giao.
 • Nhận được giấy chứng nhận từ YUU Organization (hoàn thành ít nhất 80% công việc)
 • Phát triển các kĩ năng về sáng tạo, nghiên cứu, phân tích và làm việc với cộng đồng.
 • Xác định khả năng của bản thân và khám phá ưu nhược điểm để hoàn thiện và khắc phục.
 • Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
 • Có kiến thức về hoạt động xã hội và các lĩnh vực liên quan.
 • Phát triển các mối quan hệ xã hội, mở rộng phạm vi liên lạc.
 • Gặp gỡ các anh chị có nhiều kinh nghiệm và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực hoạt động xã hội.
 • Học tập và rèn luyện những kĩ năng mềm.
 • Tham gia vào quá trình cùng xây dựng và phát triển văn hoá của YUU Organization.